Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Arama Sonuçları
Toplam 12 Sonuç
Sıralama
Yayın Tarih Sıralama Makale Türü Sıralama

Kamuda Değer Odaklı Yönetim Üzerine Bir Okuma: Firdevsi’nin Şahnâme’sinde Etik Yönetimin İzleri

Yaşar UZUN

(Journal of Literature and Humanities 2023; 1: 112-125) DOI: 10.5152/AUJFL.2023.1037739

Özet Tam Metin ( PDF) Benzer Makaleler

Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye Fi’l-Lügati’t- Türkiyye ve’l-Arabiyye ve Yeni Bir Nüshası Üzerine

İdris ÇETİN

(Journal of Literature and Humanities 2023; 1: 104-111) DOI: 10.5152/AUJFL.2023.22033

Özet Tam Metin ( PDF) Benzer Makaleler

Ortaöğretimde Almanca Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşleri: Teknoloji Temelli Yöntemsel Bir Yaklaşımın İhtiyaç Analizi

Fatma KARAMAN

(Journal of Literature and Humanities 2023; 1: 92-103) DOI: 10.5152/AUJFL.2023.22028

Özet Tam Metin ( PDF) Benzer Makaleler
ENGLISH
EISSN 2822-4779