Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Araştırma Makaleleri

Tıp Terminolojisinde Eponimler. Almanca-Türkçe Dil İkilisinde Eponimler

1.

Department of Translation and Interpreting (German Division), Hacettepe University, Faculty of Letters, Ankara, Turkey

Journal of Literature and Humanities 2022; 1: 103-110
DOI: 10.5152/AUJFL.2022.987761
Okunma: 1943 İndirilme: 314 Online Yayın Tarihi: 21 Haziran 2022

Eponimler, tıbbi terminolojide olduğu kadar gündelik tıp dilinde de karşımıza çıkar. Tıbbi terminolojide bazı kavramlar, özellikle birçok hastalık, sendrom, yöntem, testi keşfeden, ilk kez tanımlayan kişinin, bilinen ilk hastanın veya tıbbi bir cihazı icat eden kişinin adıyla anılır. Bazen de yer, bölge veya keşfin yapıldığı nüfus, eponim olarak kullanılır. Dolayısıyla bir hastalığı, bir semptomu, tıbbi bir bulguyu, tıbbi /cerrahi bir cihazı, bir testi veya sendromu keşfeden kişinin adı verilip tıbbi terminolojide yerini alır. Eponimler kişi adlarıyla, genellikle de soyadlarla oluşturulan terimlerdir. Tıpta bir terim oluşturmanın tercih edilen bir yöntemi eponimlerdir, dolayısıyla da sıkça karşımıza çıkarlar. Ancak eponimler her ne kadar kişi adlarıyla oluşturulsalar da, dil içi ve diller arası bazı farklı kullanımlar söz konusudur. Bu farklılıklar, özellikle de tıp metinleri çevirisinde bazı yanıltıcı durumlar yaratmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için, tıp çevirisinde eponimlerin oluşturulma biçimlerine hakim olunması gerekmektedir. Bu çalışmada eponimlerin tanım ve yapısına değinildikten sonra, Almanca-Türkçe dil ikilisinden yola çıkılarak bazı örnekler eşliğinde diller arasındaki farklılıklar üzerinde durulacak ve tıp metinleri çevirisinde üzerinde durulması gereken noktalar belirlenecektir.

Atıf: Turan, D. (2022). Tıp Terminolojisinde Eponimler. Almanca-Türkçe Dil İkilisinde Eponimler. Journal of Literature and Humanities, 68, 103-110.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-4779